Tuin en groen van de toekomst | Duurzame steden

Vlaco stimuleert het slim en kwaliteitsvol sluiten van de (biologische) kringlopen thuis. Op die manier dragen we zorg voor de natuurlijke voorraad aan grondstoffen voor onszelf en toekomstige generaties.
Naast klimaatverandering en stikstofkringloop, is vooral verlies van biodiversiteit een bedreiging die de ecologische grenzen van onze planeet bereikt. Thuiskringlopen tracht voor elk van die problemen oplossingen te bieden op mensenmaat.

Thuiskringlopen versus Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Duurzame steden die reeds de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als leidraad gebruiken of instapten in het burgemeestersconvenant, kunnen ook in Vlaco’s kringloopthema’s aanknopingspunten vinden om hun beleid te verduurzamen en zo deel uit te maken van een circulaire economie. 

Met thuiskringlopen pak je vooral volgende doelen aan:

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Meer info

Voor de lokale besturen bracht Vlaco een Handleiding Allemaal Thuiskringlopen uit. Gebruik de tips in deze handleiding om de inwoners van je gemeente aan te zetten om de kringloop thuis en in hun omgeving te sluiten. Want hoe beter we de kringloop sluiten, hoe minder aanspraak we maken op natuurlijke grondstoffen. Zowel initiatieven zonder als met hulp van vrijwillige kringloopkrachten komen in de handleiding aan bod.

Wat kan je zelf als burger en consument doen voor een duurzamer morgen?

Vele handen maken licht werk. Wat kan je zelf doen om met z'n allen te gaan voor een duurzamere toekomst? Eigenlijk heel veel! Als je kringloopdenkt zit je sowieso op het juiste spoor! >> Ontdek hier alles wat je als burger kan doen voor een mooier en duurzamer morgen! 

Vlaco's duurzame projecten en samenwerkingen