Train-the-trainersessies

Vlaco biedt tientallen verschillende infosessies aan. Allemaal hebben ze te maken met de biologische kringloop én met de 7 kringloopthema’s waarrond we vanuit Team ThuisKringlopen communiceren.

Populair

De ene sessie wordt al wat vaker gevraagd dan de andere. Specifiek voor sessies waar recent heel veel vraag naar is (en iets te weinig lesgevers voor zijn), organiseert Vlaco de komende maanden train-the-trainer-lessen waarbij ze bestaande lesgevers opleidt in nieuwe kringloopmaterie en lesinhouden.  


Dit voorjaar zijn er 3 train-the-trainer-lessen gerelateerd aan volgende infosessies:

  1. Snoei zonder geknoei’: waarbij gefocust wordt op de manier van snoeien zelf en de redenen waarom je zou snoeien. Kortom: de fase voorafgaand aan het verwerken van je snoeihout.  
  2. ‘Eenvoudig verwerken van restjes’: waarbij de nadruk komt te liggen op tientallen grote en kleine, maar vooral eenvoudige (basic!) tips die de keukenrestjes-verwerker vlot zal kunnen toepassen.
  3. ‘Insecten IN het insectenhotel’: waarbij hoofdzakelijk gekeken wordt naar de vele diertjes (soorten) die gebruik maken van insectenhotels, hoe die leven, ontwikkelen, zich voortplanten enz.